Gratis Bezorging !

Bij bestellingen vanaf € 35 tot max. 10 kilo

hulp bij bestellen

(+31) (0)36 - 5384591

Actie van de Week

Kastanjehoning  à 450g 2 potten voor € 12,00

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ART. 1.1 Prijzen en verzendkosten
De prijzen die op onze website worden vermeld zijn in Euro’s en inclusief 6,0% BTW, of indien van toepasssing 21% BTW. 

Voor bestellingen binnen Nederland is de bijdrage in de verzendkosten € 5,75. Bij een bestelling boven € 35,- worden er geen verzendkosten berekend tot en maximum gewicht van 10 kilo per verzending. Als een bestelling in meerdere leveringen (b.v. door niet voorradige artikelen) moet plaatsvinden betaalt Flevohoning de extra kosten. 
Shipping-costs for other countries in the EU/UK depends of the weight of the parcel.
ART. 1.2 Leveringstermijn
Flevohoning zal opgegeven aflevertijden of termijnen van uitvoering, zo nauwkeurig mogelijk aanhouden, met als uitgangspunt dat binnen 2-3 werkdagen na betaaldatum de goederen geleverd worden mits voorradig. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd, is Flevohoning niet gebonden aan opgegeven aflevertijden en/of uitvoeringstijden.
ART. 1.3 Overmacht
In geval Flevohoning door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is Flevohoning niet aansprakelijk voor enige schade.
ART. 1.4 Vooraf betalen
De wederpartij is verplicht de overeengekomen prijs vooraf te voldoen.
ART. 1.5 Klachten en aansprakelijkheid
De wederpartij is gehouden de goederen, diensten of werkzaamheden direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen acht dagen na het tijdstip van aflevering van goederen en diensten c.q. oplevering van enig werk, schriftelijk bij Flevohoning te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco's en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 24 uur na aflevering bij Flevohoning te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.
ART. 1.6 Herroepingsrecht en conformiteit
De wederpartij heeft gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de goederen het recht deze zonder opgave van redenen te retourneren. De goederen dienen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de betreffende goederen gerestitueerd. De kosten van retourzending komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij wordt geacht de goederen bij aflevering te controleren op manco’s en zichtbare gebreken. Eventuele gebreken dienen binnen 5 werkdagen aan Flevohoning gemeld te worden. Contante terugbetalingen zijn niet mogelijk.
ART. 1.7 Privacy
De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het Flevohoning klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, verzend- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen.
ART. 1.8 Annulering
De wederpartij kan de bestelling annuleren zolang deze bestelling nog niet is verzonden. De annuleringskosten bedragen 10% van het aankoopbedrag. Indien een verzonden bestelling wordt geannuleerd of geweigerd aan te nemen dan zijn de verzendkosten voor rekening van de wederpartij.
ART. 1.9 Juistheid
De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Flevohoning op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Flevohoning kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Flevohoning is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
ART. 2.0 Contact
Flevohoning
Paradijsvogelweg 51
1349 CH ALMERE - HOUT
Tel. 036 - 5384591 (Di, Do en Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)
info@flevohoning.nl


Verkoop van onze artikelen:
Website
Afhalen van artikelen aan huis is mogelijk, mits na telefonisch overleg, u kunt ons bellen of mailen
Braderieën/markten


KVK: 32164519
BTW: NL0751.49.126 B 01